วันนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผมได้ตรวจรับคอนโดของตัวเองให้ฟัง

หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วผมได้ทำ Check list ที่ต้องตรวจว่ามีจุดแก้ไขอะไรบ้าง(Defect)
เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการตรวจรับงานต่อไป

และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตรวจเช็ค เช่น ไดร์เป่าผม เพื่อตรวจปลั๊กไฟต่างๆเป้นต้น

 

เดี่ยวมาเขียนต่อ