ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเหตุผลในการสร้างธุรกิจนั้นคือการสร้างสถานที่ที่ทำให้คุณมีงานทำไปเรื่อย ๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง

ให้คิดถึงธุรกิจของคุณในฐานะที่เป็นผลิตผลของความพยายามของคุณ เหมือนเครื่องจักรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมาก ๆ เหมือนเครื่องจักรที่คอยเติมเต็มชีวิตของคุณให้เป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่ล้ำลึกของลูกค้า เป็นสถานที่ที่มีความแตกต่างจากสถานที่อื่น ๆ อย่างชัดเจน

เพราะฉะนั้นการคิดถึงธุรกิจของคุณ จะคิดในฐานะอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ฐานะของงาน

จงทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจไม่ใช่ทำงานไปวัน ๆ เท่านั้น และตั้งคำถามกับตัวเองว่า…

  • ฉันจะทำให้ธุรกิจของฉันดำเนินไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมีฉันได้อย่างไร?
  • ฉันจะทำให้คนของฉันทำงาน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปล้วงลูกตลอดเวลาได้อย่างไร?
  • ฉันจะวางระบบธุรกิจให้สามารถนำไปทำซ้ำถึง 5000 ครั้ง โดยที่หน่วยการผลิตชิ้นที่ 5000 นั้นสามารถดำเนินงานอย่างราบรื่นเช่นเดียวกับการทำครั้งแรกได้อย่างไร?
  • ฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ยังคงเป็นอิสระจากมันได้อย่างไร?
  • ฉันจะให้เวลากับงานที่ฉันรัก แทนที่จะเป็นงานที่ฉันต้องทำได้อย่างไร?

หลังจากที่คุณตั้งคำถามเหล่านั้นกับตัวเองก็พบว่าคุณอาจไม่รู้คำตอบอะไรเลย นั่นเป็นปัญหาที่เป็นมาตลอด แต่ตอนนี้แตกต่างออกไปเพราะคุณรู้แล้วว่าจริง ๆ แล้วคุณไม่รู้อะไรบ้าง และพร้อมในการแก้ปัญหาแล้ว

ปัญหาไม่ใช่ธุรกิจของคุณ แต่เป็นตัวคุณจนกว่าคุณจะยอมเปลี่ยนมุมมองธุรกิจคืออะไรและมันทำงานอย่างไรเสียก่อน


ส่วนหนึ่งจากหนังสือ เป็นเจ้าของกิจการที่รุ่งทะยานเกินใคร เขียนโดย Michael E. Gerber นักสร้างผู้ประกอบการอันดับหนึ่งของโลก ศุภกร ศรีวงศ์ แปล