ถ้านึกถึงศิลปะสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็คือการวาดรูปแต่จริง ๆ แล้วศิลปะนั้นมีหลายแขนงมากเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี นาฎกรรม (ละคร) ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ งานแกะสลัก หรือแม้แต่งานวรรณกรรม (งานเขียน) ก็ถือเป็นศิลปะทั้งสิ้น

งานเขียนที่ดีจะเข้าถึงความรู้สึกของผู้อ่าน ชักนำ ชักจูงความคิด ทำให้เกิดความกลัว ความโลภ ความโกรธ ความรัก ความหวัง กำลังใจ ฯลฯ

แน่นอนว่างานเขียนก็เหมือนมีด มีทั้งประโยชน์และโทษในตัวของมันเอง เราอาจนำมีดเป็นเครื่องมือให้การทำอาหาร หรือใช้มีดในการประหัดประหารชีวิต งานเขียนก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ตัวมันเองมีคุณสมบัติเป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ร้าย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นทำให้มีกำลังใจ หรือก่อให้เกิดโทษเช่นความเกลียดชังได้

หลายคนอาจคิดว่าทักษะการเขียนอาจไม่จำเป็นในทุกวันนี้ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านหนังสือแต่ใช้เวลาไปกับการ ดูคลิป ดูหนัง การฟังเพลง พอตแคส ฯลฯ แต่อย่าลืมว่าสื่อเหล่านั้นถูกเริ่มต้นจาการเขียนสคริปต์ เขียนบท หรือเรียบเรียงความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมโดยการเขียนทั้งสิ้น หนังที่ดีเริ่มจากบทที่ดี เพลงที่ไพเราะเกิดจากนักแต่งเพลงที่เก่ง เพราะฉะนั้นยิ่งผู้คนเข้ามาในโลกออนไลน์มากขึ้นเท่าไหร่ ทักษะการเขียนก็ยิ่งจำเป็นมากเท่านั้น

นักเขียนที่เก่งเริ่มจากความชอบ ความสุขที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราว ขยันเขียนอย่างสม่ำเสมอสักระยะเวลาหนึ่ง เขาก็จะกลายเป็นนักเขียนที่มีพรสวรรค์ เช่นเดียวกับนักฟุตบอลที่เก่ง ต้องเริ่มจากความชอบในการเล่นฟุตบอล ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ มีจิตใจจดต่อกับการเล่นฟุตบอล ตลอดจนรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง รับฟังผู้ที่มีประสบการณ์และปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ก็จะกลายเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเล่นฟุตบอลได้

สิ่งที่จะช่วยในพัฒนาการเขียนคือการอ่าน ถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือคงเป็นนักเขียนที่ดีไม่ได้แน่ เพราะไม่รู้จะเขียนอย่างไร ไม่รู้แนวเขียนที่ชอบ ขาดตัวอย่างประโยค คลังคำศัพท์ ฯลฯ ส่วนถ้าอ่านแล้วชอบประโยคไหนก็ลองจดไว้มาปรับใช้กับการเขียนของเราในภายหลังก็ได้ครับ

ถ้ายังไม่ได้มีทักษะการเขียนที่ดีนักแต่อยากเขียนเก่ง สิ่งที่ต้องทำมีวิธีเดียวเท่านั้นคือ อ่านให้เยอะและฝึกเขียนวันละนิดแต่ทุก ๆ วันอย่างสม่ำเสมอ การทำอะไรสม่ำเสมอมีพลังมาก ส่งผลให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ จริง ๆ

ความสม่ำเสมอมีพลังอย่างยุติธรรมเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบเช่น ถ้าเราขี้เกียจอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเป็นคนขี้เกียจที่เก่ง หรือชอบโกหกไปเรื่อย ๆ ก็จะเป็นคนที่โกหกเก่ง … สุดท้ายพูดอะไรก็ไม่มีคนเชื่อถืออีก

ผลทุกอย่างที่เกิดขึ้น เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละครับ อยากมีพลังในการเขียนก็ต้องฝึกเขียนอย่างเสมอครับ