การทำธุรกิจถ้าสินค้าและบริการของเราเหมือน ๆ กับคนอื่น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือสงครามราคา สุดท้ายคนที่มีสายป่านมากกว่าก็จะชนะ หรือบาดเจ็บล้มตายกันไปทั้งหมด

สิ่งที่ต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนทำธุรกิจนั้น ๆ คือเรามีดีมากกว่าคู่แข่งอย่างไร? ถ้าตอบคำถามนี้แบบไม่เข้าข้างตัวเองไม่ได้ ผมว่าชะลอไว้แล้วคิดให้ดีแล้วสร้างข้อได้เปรียบขึ้นมาให้ได้ก่อน เช่นไม่ใช่เน้นการขายเฉพาะสินค้าแต่ให้ความรู้ไปด้วยทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สองเด้ง…

ผมขอยกตัวอย่างจากหนังสือพื้นฐานธุรกิจที่เขียนโดยคุณ ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ ซึ่งเขียนได้โดนใจในตอนหนึ่งว่า….


ชาร์ลส์ ดาร์วิน บิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการ เคยกล่าวไว้ว่า “ไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่สุดหรือผู้ฉลาดที่สุดที่จะอยู่รอด แต่คือผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ความสามารถในการปรับตัวถือเป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งต่อการสร้างความได้เปรียบในกลไกการคัดเลือกตามธรรมชาติ (Natural Selection) ว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธ์ในจะอยู่รอดต่อไป

กลไกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับไอเดียทางธุรกิจด้วย กิจการที่จะเกิดขึ้นและอยู่รอดอย่างต่อเนื่องได้นั้นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “ความได้เปรียบทางการแข่งขัน” (Competitive advantage)

ความได้เปรียนทางการแข่งขัน เป็นสิ่งที่กิจการมี ซึ่งคู่แข่งไม่มี เช่นการขายของได้ราคาถูกกว่า ต้นทุนต่ำกว่า มีสินค้าให้เลือกมากกว่า มีนวัตกรรมที่ใหม่กว่า หรือให้บริการได้ดีกว่า


ถึงเราจะสร้าง “ความได้เปรียบทางการแข่งขัน” ขึ้นมากได้ ไม่ได้หมายความว่า “ความได้เปรียบทางการแข่งขัน” นั้นจะเป็นของเราตลอดไป เพราะฉะนั้นอีกทักษะหนึ่งของผู้ประกอบการที่ต้องมีคือการปรับตัวให้เข้ากับสถานะการอย่างทันท่วงที ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่ายุคไหน ๆ ครับ