พักเรื่องหนักมาชวนคุยเล่น ๆ ว่าชีวิตเราควรจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งกันแน่? ทำในสิ่งที่ชอบหรือทำในสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จแม้จะไม่ชอบสักเท่าไหร่แล้วค่อยไปเก็บเกี่ยวความสุขในอนาคต อาจจะไม่มีอะไรถูกผิด แต่สำหรับผม (ณ ช่วงเวลานี้) ขอให้น้ำหนักกับการทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่า แล้วเพื่อน ๆ เลือกอะไรดีครับ?

เมื่อเราลงมือทำอะไรอย่างมีความสุข มีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่เราสนใจ เกิดความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ในสิ่งนั้น ๆ ความรู้ก็จะเพิ่มพูนสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในกิจการที่เราทำ ก่อให้เกิดผลสำเร็จได้

สำหรับการทำธุรกิจนั้นแน่นนอนว่าจะมีสิ่งที่เราถนัดและไม่ถนัดมากมายประกอบกัน เช่นเราชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ถนัดในส่วนงานขาย งานบัญชี หรือกฎหมาย เพราะฉะนั้น หุ้นส่วนทางธุรกิจจึงสำคัญเพื่อมาเติมเต็มความสามารถในส่วนที่เราขาด แต่ถ้าเราไม่ได้มีหุ้นส่วนหรือเริ่มกิจการคนเดียว อาจจะใช้วิธีจ้างคนเข้ามาช่วย หรือจ้าง freelance ทำงานบางส่วนแทนเรา เช่น การทำบัญชี เป็นต้น..

การรู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าไม่รู้จักตัวเองก็อาจจะทำให้หลงทางทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่ตรงจริต แต่การที่จะรู้จักตัวเองได้ดีนั้นต้องผ่านการลงมือทำลองผิดลองถูกมากมาก ถ้าจะให้ดีควรจะลองล้มเหลวบ้างในช่วงเริ่มต้นชีวิต เพราะเรายังคงมีเวลาในการลุกขึ้นมาสู้ต่อ คงไม่ค่อยสนุกแน่ถ้าเราไปล้มเหลวตอนอายุเยอะ ๆ แรงกายแรงใจและเวลาที่เหลืออาจจะน้อยเกินกว่าที่จะกลับมากไหว

อย่างไรก็ดีผมว่ายังมีคนอีกเยอะที่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีเป้าหมายในชีวิตยังไง ก็คงต้องเดินไปตามสายธารของความคาดหวังของสังคม ชีวิตถูกฉุดรั้งไปตามความต้องการของคนอื่นมีชีวิตเพียงให้ผ่านชีวิตไปวัน ๆ และจากโลกนี้ไปอย่างไร้ความหมาย..

ยังไม่สายไปครับที่จะมาพยายามทำความรู้จักตัวเอง ผมไม่ได้บอกว่ามันจะง่าย แต่มันต้องตั้งต้นจากความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กน้อย..เพื่อรูปแบบชีวิตที่เราต้องการครับ