อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะใหญน้อยมากกว่า 40 เกาะ ทั้งยังมีเกาะที่เป้นโขดหินกลางทะเลอีกจำนวนมาก

trd_att1600010031

โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมชื่อเสียงของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เกาะหลายแห่งมีทิทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และน้ำทะเลใสสะอาด เช่น เกาะง่าม บางแห่งมีปะการังใต้น้ำที่คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เช่น เกาะหวาย และหมุ่เกาะรัง

4(23)

อุทยานแห่งชาติหมู่เก่าช้าง มีความหลากหลายของพืชพรรณมาก ส่วนใหญ่เป้นป่าดงดิบชื้น เป้นป่าที่ค่อนข้างห่างจากชายฝั่ง พืชะรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นไม้สกุพลอง สารภีป่า และไม้ในสกุลหว่า ขึ้นปนอยู่ประปราย พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยางนา กระบาก ตะเคียนทอง ทะโล้ พญาไม เปล้า หลาวชะโอน เต่าร้าง หวายเตยย่าน กล้วยไม้ ไผ่ เร่ว กระวาน อืนๆ